Anna Cegłowska

Click here to edit subtitle

Since Feb 2010

R E G U L A M I N     Z A J E C     Z - D A N C E

 

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć.
 2. Grafik i cennik zajęć dostępny jest na stronie www.z-dance.pl oraz u instruktorów.
 3. Zapisy i rezerwacje miejsc przeprowadzane są mailowo (ania@z-dance.pl), telefonicznie (697-338-209) oraz u instruktorów.
 4. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsca należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 5. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje kursantom z ważnymi karnetami na dane zajęcia.
 6. Pełna rezerwacja miejsca na zajęciach następuje w momencie dokonania wpłaty osobiście lub przelewem (numer konta bankowego: 18249010440000420060305479) bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% ceny w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w powyższym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 7. Płacąc przelewem, w jego opisie należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz opis zajęć, za które dokonywana jest wpłata (nazwa, dzień i godzina).
 8. Każda osoba po uiszczeniu całej opłaty otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny oraz z oznaczonym terminem ważności i nie można go przekazać innej osobie lub użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim.
 9. Karnety mają określoną ważność. Jeżeli uczestnik nie może być na zajęciach, powinien to zgłosić, w celu odrobienia na innych zajęciach w ramach ważności karnetu, jednak z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób z wykupionym ważnym karnetem na dane zajęcia. Karnetu nie można przedłużyć (poza nadzwyczajnymi okolicznościami, które należy zgłosić instruktorowi).
 10. Niewykorzystane zajęcia z nieważnego już karnetu można odrobić, jeśli posiada się kolejny aktualny karnet, w ciągu 28 dni od upłynięcia jego daty ważności (np. jeśli karnet był ważny do 1.01 to można odrobić nieobecność do 29.01)
 11. Z-Dance nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć.
 12. Z-Dance zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w grafiku oraz do zmiany daty rozpoczęcia kursu w przypadku niewystarczającej liczby zainteresowanych osób oraz do zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 14. Z-Dance nie ubezpiecza uczestników zajęć.
 15. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 rok życia i wniosły opłatę za wstęp na zajęcia.
 16. Osoby poniżej 12 roku życia mogą przebywać w sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach bezpłatnie wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i dbają o to, by nie przeszkadzały innym uczestnikom zajęć.
 17. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
 19. Odebranie karnetu lub wykupienie pojedynczego wejścia na zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć z treścią regulaminu, z zaakceptowaniem regulaminu, cennika oraz złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.
 20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
 21. Bez zgody organizatora oraz uczestników zajęć nie można filmować oraz fotografować zajęć.
 22. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w trakcie zajęć.

 

 

 • Zumba BasicZumba Basic
  License to teach regular Zumba® classes.
 • Zumba ToningZumba Toning
  License to teach body-sculpting techniques using Zumba Toning Sticks to enhance rhythm and build strength.
 • Aqua ZumbaAqua Zumba
  License to teach the 'pool party' workout for all ages using the Zumba® formula and traditional aqua techniques.
 • Zumba SentaoZumba Sentao
  Licensed to teach the party-like workout that incorporates chairs to improve strength, definition and endurance.
 • Zumba GoldZumba Gold
  License to teach specially designed Zumba classes for the active older adult or deconditioned participant.
 • Zumba Kids & Zumba Kids JrZumba Kids & Zumba Kids Jr
  License to teach the custom-designed kids program that blends dance-fitness routines with fun games and high-energy music.
 • Zumba Kids & Zumba Kids JrZumba Kids & Zumba Kids Jr
  License to teach the custom-designed kids program that blends dance-fitness routines with fun games and high-energy music.